KEP Uyarısı Yazısı Hk.

Anasayfa / Duyurular / KEP Uyarısı Yazısı Hk.
KEP Uyarısı Yazısı Hk.

Son Güncellenme Tarihi: 12/03/2018 14:07:01

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/472-01023                                                                           12.03.2018

Konu: KEP Uyarısı Yazısı Hk.

 

SİRKÜLER:2018-99

Sayın Üyemiz,

- T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız tarafından verilmekte olan ihracat desteklerine ilişkin mevzuatlarda yapılan son değişikliklerle, ilgili başvuru evrakları ve talep edilecek her türlü bilgi ve belgenin, başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla Bakanlık, Bölge Müdürlükleri ve İhracatçı Birliklerinin KEP adreslerine iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca, şirketler Bakanlık ya da incelemeci kuruluşlara bildirimlerini, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi aracılığıyla yapacak olup, iletişim adreslerinin güncel halde tutulması şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının yükümlülüğündedir.

İlgili mevzuat hükümleri gereği, 1 Nisan 2018 itibariyle “KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı "Elektronik İmza Kanunu" standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması" uygulamasına kesin bir şekilde geçilecek ve belirtilen tarihte bir erteleme sözkonusu olmayacaktır. Bu çerçevede, KEP ve e-imza konusunda herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeyecek şekilde gereken tedbirlerin alınması, birimlerince ihtiyaç duyulan bilişim altyapısı çalışmalarının ivedilikle tamamlanması ve tüm ihracatçı firmalara başvuru usullerine ilişkin gerekli uyarıların etkin bir şekilde yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

Melih LEYLİOĞLU

Genel Sekreter Yrd.