İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Anasayfa / Duyurular / İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı
İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Son Güncellenme Tarihi: 23/01/2018 08:58:25

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/55-00111 11/01/2018
Konu: İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Hk.


SİRKÜLER:2018-18


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


69 bin ihracatçı firmanın temsilcisi Türkiye ihracatçılar Meclisi olarak, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir.


Bu kapsamda, hali hazırda devam eden program ile ülkemizde "inovasyon yönetimi" konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini" oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmiştir.


Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca 2018 yılı Nisan ayında başlaması planlanan dördüncü dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve "inovasyon yönetimi" konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımları mümkün olacaktır.


Bu itibarla katılım koşulları ve programın yürütülmesi ile ilgili tüm detayları ekte belirtilen "İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı" çalışmamızın, 2018 yılı Nisan ayında başlayacak olan dördüncü dönemine katılmak isteyen firmalarımızın başvuru yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.


Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


Eki: İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı