Fuar Destekleri

Anasayfa / Duyurular / Fuar Destekleri
Fuar Destekleri

Son Güncellenme Tarihi: 05/01/2018 16:25:07

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/28-00066 05/01/2018
Konu: Fuar Destekleri Hk.


SİRKÜLER:2018-4


Sayın Üyemiz,
- T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Expo Mongolia fuar düzenleyicilerinden alınan bir yazıda, 09-11 Ekim 2018 tarihleri arasında Ulanbator/MOĞOLİSTAN'da "Expo Mongolia 2018- fuarının düzenleneceği ve sözkonusu fuarda pek çok ürün ve hizmetin sergilenebileceğinden bahisle, söz konusu fuarakatılımın firmalarımızın iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağı ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı FuarlarListeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyükönem taşımaktadır.


Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.