Tayland / Korunma Önlemi

Anasayfa / Duyurular / Tayland / Korunma Önlemi
Tayland / Korunma Önlemi

Son Güncellenme Tarihi: 07/12/2017 10:07:32

Sayı : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01
Konu : Tayland / Korunma Önlemi Hk.


SİRKÜLER:2017-545


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Tayland Ticaret Bakanlığı tarafından "Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünler" (7208.36, 7208.37. 7208,38, 7208.39, 7208.51, 7208.52, 7208.53 ve 7208.54 GTP'leri altında yer alan) ithalatına karşı 24 Aralık 2014 tarihinden bu yana (24 Aralık 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %21.92; 7 Haziran 2015 — 6 Haziran 2016 tarihleri arasında %21.52 ve 7 Haziran 2016 — 6 Haziran 2017 tarihleri arasında %2 I,I3 oranlarında) uygulanmakta olan korunma önleminin, Tayland makamlarınca 3 yıl daha (7 Haziran 2017-6 Haziran 2018 tarihleri arasında % 21; 7 Haziran 2018-6 Haziran 2019 tarihleri arasında %20,87; 7 Haziran 2019-6 Haziran 2020 tarihleri arasında ise %20,74 oranlarında uygulanmak üzere) uzatıldığı ve ülkemizin hâlihazırda söz konusu önleme tabi olduğu bertilmektedir.


Yazıda devamla, DTÖ, Korunma Önlemleri Anlaşması'nın (Anlaşma) 12.3 ve 8.1 maddelerine göre, ilgili üründe "esaslı bir menfaati" olan ihracatçı bir ülkenin, ilgili önleme yönelik istişare talep edebildiği ve bu istişarelerde önlemin ilgili ticarette sebep olacağı olumsuz etkileri karşılayacak bir ticari tazminat talep edebildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda ülkemizce Tayland makamları ile istişarelerin gerçekleştirildiği ve söz konusu istişarelerde ilgili önlemin sebep olacağı olumsuz etkileri karşılayacak bir ticari tazminat talep edildiği ancak talebimizin Tayland tarafınca olumlu karşılanmadığı dile getirilmektedir.


Anlaşma’nın 8.2 maddesi, esaslı menfaat sahibi olan ihracatçı ülke ile gerçekleştirilen istişarelerde ticari tazminat konusunda bir anlaşmaya varılamaması halinde, ilgili ihracatçı ülkeye. GATT 1994 çerçevesindeki aynı derecede eşdeğer tavizlerini veya diğer yükümlülüklerini söz konusu önlemi uygulayan ithalatçı ülke ticaretine uygulanmasını askıya almak suretiyle rnisillemeye (karşı önlem) başvurma hakkı tanımaktadır. Bu madde kapsamında ülkemizce karşı önlem hakkımızın kullanıldığı ve Tayland'dan gerçekleşen "pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek tipler [tek bir gövde halinde veya ayrı elemanlı sistemleri" (8415.10 GTP'i altında yer alan) olarak tanımlı klimalar ithalatına % 9,27 oranında ek mali yükümlülük getirildiği, söz konusu ek mali yükümlülüğe ilişkin 2017/10798 sayılı ithalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın 22 Kasım 2017 tarih ve 30248 sayılı Resmi Gazete' de yayımlandığı belirtilmektedir.


Diğer taraftan, Tayland'ın bahse konu korunma önlemi ve miiteakiben uygulanan karşı önlemimize ilişkin Tayland tarafı ile ikili görüşmelerin hâlihazırda sürdürülmekte olduğu, bahse konu görüşmelerde Tayland tarafının ilgili korunma önlemini Türk ihraç ürünlerine uygulamama kararı alması durumunda karşı önlemimizin de yürürlükten kaldırılmasının ihtimal dâhilinde olduğu belirtilmektedir.


Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU

Genel Sekreter Yrd.