B.A.E’ye YMS İhracatı

Anasayfa / Duyurular / B.A.E’ye YMS İhracatı
B.A.E’ye YMS İhracatı

Son Güncellenme Tarihi: 05/12/2017 09:09:18

Sayı : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01
Konu : B.A.E’ye YMS İhracatı Hk.


SİRKÜLER:2017-540


Sayın Üyemiz,
- Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğün’ nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından, 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ülkemizden ithal edilen greyfurt, nar ve limon başta gelmek üzere muhtelif tarım ürünlerinin Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından onaylanmış analiz sertifikası eşliğinde söz konusu ülkeye sevkiyatının gerçekleştirilmesi talep edilmiştir. Bahse konu sorunun çözümünü teminen Bakanlığımız ve GTHB temsilcilerinden müteşekkil bir heyetle 14-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında anılan ülkeye bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.


Bu kapsamda, GTHB'den Bakanlığımıza intikal eden bir yazıda: BAE Çevre Bakanının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'yı muhatap mektubuna atıfta, BAE tarafından nar ve limon haricindeki meyvelerin ithalatında mezkür sertifikanın talep edilmeyeceği, söz konusu iki ürün için ise sertifika uygulamasının devam ettirileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, tüm yaş meyve ve sebze ürünlerinin anılan ülkeye Bitki Sağlığı Sertifikası (BSS) eşliğinde sevk edilmesinin önem arz ettiği vurgulanmaktadır.


Aynı yazıda devamla, yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinde. BAE'ye nar ve limon ihracatında her parti üründen pestisit analizi için numune alınarak ürünle birlikte sertifika ve analiz raporunun yer alması uygulamasının devam ettirilmesine ve BAE'ye yaş meyve ve sebze ürünü sevkiyatlarının tümünde BSS'nin de yer almasına ilişkin olarak Bakanlıklarının ilgili birimlerine talimat verildiği ifade edilmektedir.


Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.