Mamul Madde İhracat Karşılığı Satış

Anasayfa / Duyurular / Mamul Madde İhracat Karşılığı Satış
Mamul Madde İhracat Karşılığı Satış

Son Güncellenme Tarihi: 14/11/2017 15:48:28

Sayı : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01
Konu : Mamul Madde İhracat Karşılığı Satış Hk.


SİRKÜLER:2017-517


Sayın Üyemiz,
- Toprak mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı’ndan alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Kuruluşumuz Diyarbakır Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan 2015 yılı mahsulü ekmeklik buğdayların (düşük vasıflı ekmeklik buğday hariç), mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 10.11.2017 tarihli, 73075 sayılı yazımızın bir fotokopisi ekte (Ek- 1) gönderildiği ifade edilmektedir.


Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


Eki..: Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı