ABD-Anti Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme SoruşturmasıHk.

Anasayfa / Duyurular / ABD-Anti Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme SoruşturmasıHk.
ABD-Anti Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme SoruşturmasıHk.

Son Güncellenme Tarihi: 30/07/2020 09:45:01

SİRKÜLER:2020-433

Sayın Üyemiz,

  • T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı;

Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “yumurtasız, pişirilmemiş, dondurulmamış makarnalar" (1902.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 1996 yılından bu yana, "inşaat demiri" (7213.10, 7214.20, 7228.30, 7215.90, 7221.00, 7222.11, 7222.30, 7227.20, 7227.90, 7228.20 ve 7228.60 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 2017 yılından bu yana anti-damping ve telafi edici vergi (countervailingduty) önlemleri uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde, tarafların mevcut anti-damping önlemleri kapsamında 1 Temmuz 2019 - 30 Haziran 2020 dönemi için, telafi edici vergi önlemleri kapsamında ise 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Temmuz ayı sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-07-01/pdf/2020-14195.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Diğer taraftan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine ilişkin Uygulama Usul ve Esasları"nın 7'nci maddesi uyarınca, ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, anılan Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Bakanlığımızın olumlu görüşünü alması gerekmektedir.. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmalar, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren sonraki 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar içim mezkur Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki hiçbir destekten faydalanmayacağı ifade edilmektedir.