Rusya Federasyonu’na Domates İhracatı Hk.

Anasayfa / Duyurular / Rusya Federasyonu’na Domates İhracatı Hk.
Rusya Federasyonu’na Domates İhracatı Hk.

Son Güncellenme Tarihi: 12/05/2020 08:03:56

SİRKÜLER:2020-300

Sayın Üyemiz,

- T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı,

Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu tarafından ülkemiz menşeli domates ithalatında 01/11/2017 tarihinden itibaren kümülatif olarak uygulanmakta olan 150 bin tonluk kota miktarı en son Rus Tarım Bakanlığınca 7 Mart 2020 tarihinde uygulamaya geçirilen talimatlaname ile 200 bin ton mertebesine yükseltilmiş olup, söz konusu kotanın takibatı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından haftalık iletilen rakamlar doğrultusunda Bakanlığımızca yapılmaktadır.

Bu çerçevede, 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 188 bin ton seviyelerine ulaşılmış olup, Bakanlığımızca söz konusu kota uygulamasının kaldırılmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığımız ile de koordineli bir şekilde Rus makamları nezdinde girişimler devam etmektedir.

Bu cihetle, mevcut durumda 200 bin ton olarak tahsis edilen ithalat miktarının müteakip süreçte gerçekleştirilecek olan ihracat neticesinde tamamiyle kullanılması ihtimalinin bulunduğu dikkate alındığında, ihracatçılarımızın sevkiyat aşamasında sorun yaşamasına meydan verilmemesini teminen keyfiyet hakkında bilgilendirilmeleri ve konunun Genel Sekreterliklerince de anlık olarak takip edilmesi önem arz ettiği ifade edilmektedir.