Türkiye – Ukrayna STA Müzakereleri – Hizmet Ticareti ve Yatırımların Kolaylaştırılması Hk.

Anasayfa / Duyurular / Türkiye – Ukrayna STA Müzakereleri – Hizmet Ticareti ve Yatırımların Kolaylaştırılması Hk.
Türkiye – Ukrayna STA Müzakereleri – Hizmet Ticareti ve Yatırımların Kolaylaştırılması Hk.

Son Güncellenme Tarihi: 14/02/2020 08:07:12

SİRKÜLER:2020-95


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı,
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, ülkemiz ile Ukrayna arasında hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması ve elektronik ticareti de içeren kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdedilmesine yönelik müzakereler sürdürüldüğü ifade edilmektedir.


Yazıda devamla, 600'den fazla Türk firmasının faaliyet gösterdiği ve potansiyel yatırımcılarımız açısından da oldukça önemli olduğu değerlendirilen Ukrayna'da, halihazırda yatırımları bulunan ya da ticari ilişkilerini sürdüren firmalarımızın yasal düzenlemeler ve uygulamalar bakımından bürokratik engellerle karşılaştıklarına, hukuki uygulamalarda yeknesaklığın sağlanamaması nedeniyle zaman kaybı ve maliyet artışı yaşandığına dair şikayet ve bilgilerin iletildiği; yatırımcılarımızın mezkur ülkede yaşadığı sorunlar arasında; izin ve ruhsat süreçlerinin şeffaf ve objektif kriterlere dayanmaması, çalışma ve oturma izinlerine ilişkin zorluklar, taşımacılık ve lojistik problemleri, gümrüklerde çıkarılan zorluklar ve keyfi uygulamalar, para transferlerinde yaşanan sıkıntılar ile sektörlere (telekomünikasyon ve havayolu taşımacılığı gibi) özel bazı sorunlar olduğunun tespit edildiği bildirilmektedir.


Bu çerçevede, STA müzakerelerinde görüşülmek üzere ülkemiz bakış açısını yansıtan bazı anlaşma metni önerileri Ticaret Bakanlığınca hazırlanmış olup taslak metinler ekte yer almaktadır. Ekteki -Yatırımın Kolaylaştırılması Faslı" ve "Gerçek Kişilerin Dolaşımı Hakkında Ek " metinlerine ilişkin Ukrayna'ya ihracat yapan firmalarımızdan edinilecek bilgileri de içerecek şekilde görüşlere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.


Bilgileri ile ekte yer alan taslak metinlerin Ukrayna tarafına resmi olarak sunulmasında herhangi bir sakınca olup olmadığı ve varsa ilave edilmesinde yarar görülen hükümlere/hususlara ilişkin görüşlerinizin en geç 19 Şubat 2020 saat 12:00’ye kadar meclisimize ve huseyingok@tim.org.tr adresine iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Eki: Alınan Yazı