Kuru İncirde Kontrol Sıklığı ve Fındık Püresi CN Kodu Değişikliği Hk.

Anasayfa / Duyurular / Kuru İncirde Kontrol Sıklığı ve Fındık Püresi CN Kodu Değişikliği Hk.
Kuru İncirde Kontrol Sıklığı ve Fındık Püresi CN Kodu Değişikliği Hk.

Son Güncellenme Tarihi: 11/06/2019 09:13:39

SİRKÜLER:2019-242


Sayın Üyemiz,
Bazı yem ve yiyecek maddelerinin üçüncü ülkelerden ithalatında aflatoksin bulaşma riski sebebiyle özel durum uygulaması hakkında, 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden ve bir örneği ekte sunulan 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi’nin 29 Mayıs 2019 tarihli ve L 142 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Anılan mevzuat değişikliği kapsamında, ülkemiz menşeli kuru incir ile türev ürünlerinin AB’ye ihracatında aflatoksin riski açısından fiziksel kontrol sıklığının %10 oranından %20’ye çıkarılması öngörülmektedir. Anılan mevzuat kapsamında kuru incirlerde sıklıkla yüksek seviyelerde okratoksin A tespit edildiğine dair bulgu da paylaşılmıştır.


884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün 1'inci maddesinin üçüncü paragrafı kapsamında kişilerin özel tüketimi ve kullanımı için gönderilen sevkiyatlar anılan Tüzük kapsamı dışında tutulmaktadır. 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile anılan paragraf değiştirilerek, ticari örnek veya laboratuvar örneği olarak gönderilen sevkiyatlar ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatlar da anılan Tüzük kapsamı dışında tutulmuş olup, kötüye kullanımı önlemek için söz konusu sevkiyatların brüt ağırlıklarının 30 kg’ı aşmaması şartı getirilmiştir.


Bunlara ilaveten, 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün eki değiştirilerek, fındık püresine ve hazırlanmış incirlere ilişkin yeni kombine nomenklatür kodları eklendiği ifade edilmektedir.

Eki: Komisyon Uygulama Tüzüğü